اخبار ورزشی » به بهانه کنایه زیدان به بارنت/ آنچلوتی به وکیل بیل چه گفته بود؟