اخبار اقتصادی » وزیر نفت : صادرات lpg ادامه دارد/اسناد مناقصه صادرات گاز به عمان آماده است