اخبار اقتصادی » واقعیت‌سنجی اظهارات ترامپ درباره افغانستان