اخبار اقتصادی » مطهری: رهبری تعبیر «فتنه 98» را به کار نبردند