اخبار اقتصادی » عباس: به زودی پارلمان فلسطین را منحل خواهیم کرد