اخبار اقتصادی » سفیر ایران در روسیه از برگزاری نشست مشترک اقتصادی دو کشور خبر داد