اخبار اقتصادی » سردار تنگسیری: اشراف اطلاعاتی کامل بر منطقه داریم