اخبار اقتصادی » رایزنی تلفنی شاه سعودی و ترامپ با محوریت نفت