اخبار اقتصادی » دژپسند: در مسائل تئوری نمی‌غلتم، پای اجرا خواهم بود