اخبار اقتصادی » درخواست چین از طالبان: به روند صلح بپیوندید