اخبار اقتصادی » درخواست آمریکا از اسراییل: رئیس جمهور جدید ونزوئلا را به رسمیت بشناسید