اخبار اقتصادی » بازار جهانی برای نفت 100دلاری آماده می‌شود