اخبار اقتصادی » افت طلا با صعود سهام و تقویت دلار کامل شد