اخبار اقتصادی » ارتفاع برف در کوهرنگ به 70 سانتی متر رسید