اخبار اجتماعی » تاکید وزیر بهداشت بر اجرای "پرونده الکترونیک سلامت"